Inteligența artificială nu va atinge niciodată nivelul de perfecțiune al prostiei naturale.
Inteligența artificială nu va atinge niciodată nivelul de perfecțiune al prostiei naturale.

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate explică de ce și când colectez informații personale despre persoanele care accesează www.sandupalantin.ro, cum le folosesc, cum le păstrez în siguranță și în ce condiții le pot partaja cu alte instituții terțe.

1. Cine sunt

Sunt proprietarul, administratorul și realizatorul acestui website.

În această pagină vă voi explica modul în care prelucrez și protejez datele cu caracter personal.

2. Ce prelucrare face obiectul prezentei Politici de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor site-ului meu care poate fi accesat la adresa https://www.sandupalantin.ro.

3. Cum colectez informațiile personale

Modul principal prin care colectez informații personale de la vizitatori este accesarea acestui website.

4. Ce informații colectez despre dumneavoastră

Colectez și prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu mine (de exemplu, informațiile pe care mi le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul meu sau prin corespondența cu mine prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza website-ul meu sau în alte activităţi de comunicare socială de pe website-ul meu.
Nu voi colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • sunt obligat să fac acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care mi-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care îmi furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul meu sau prin corespondența cu mine prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea mea, voi șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele mele dacă nu consider că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al meu, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care voi șterge aceste date de pe website-ul meu numai dacă legea impune astfel sau dacă nu doresc să le păstrez.

De fiecare dată când vizitați website-ul meu colectez automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele meu prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare Universale de Resurse (URL) complete, secvență de clic-uri către, prin și de la website-ul meu (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul meu, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clic-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a mă contacta.

În unele cazuri, obțin datele dumneavoastră cu caracter personal (cum art fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți. De exemplu, când vizitați și vă înregistrați pe una din platformele mele online, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntar să vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte. În cazul în care obțin datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă voi furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

5. Cum folosesc datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în cazul în care trebuie să efectuez o operațiune pe care mi-ați solicitat-o;
 • dacă trebuie să respect o obligație legală;
 • atunci când este necesar pentru interesele mele legitime sau pentru cele ale unei terțe părți și pentru interesele dumneavoastră (cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese);
 • dacă este necesar să protejez interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrez informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a mă asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți website-ul meu, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea website-ului meu;
 • pentru operațiunile specifice, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra website-ul meu în siguranță.

În unele cazuri, voi prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă voi solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail admin@sandupalantin.ro. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicit date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu voi putea să respect obligațiile care îmi sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor mele împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim, fiind necesară pentru a-mi exercita drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, voi folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în calitate de beneficiari ai serviciilor / operațiunilor efectuate de către mine. În scopul furnizării serviciilor (efectuării operațiunilor) și al efectuării plăților aferente, vă pot prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care utilizatorii (solicitanții operațiunilor) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Pot prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă pot oferi informații despre servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă voi contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre operațiuni prestate de către mine. Dacă sunteți un solicitant nou, vă voi contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosesc datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectez datele dumneavoastră (formularul de înregistrare). Dacă ați instalat o aplicație mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin aplicația mobilă.

Nu voi partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing.

Pot, de asemenea, să vă folosesc datele cu caracter personal:

 • pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră;
 • pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale website-ului meu, atunci când alegeți să faceți acest lucru;
 • pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea informațiilor pe care vi le ofer dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi informații relevante;
 • pentru a face sugestii și recomandări atât dumneavoastră cât și altor utilizatori ai website-ului meu despre servicii / produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Utilizatori de aplicații
În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor mobile, este posibil să colectez și să prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact și datele privind localizarea geografică, atunci când:

 • vă înregistrați pentru a utiliza aplicațiile mobile (inclusiv încercări gratuite) și furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
 • furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând aplicațiile mobile;
 • interacționați cu noi utilizând aplicațiile mobile;
 • interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o aplicație mobilă.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care utilizatorii de aplicații sunt parte prin înregistrarea în astfel de aplicații mobile;
 • interesele mele legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor;
 • o obligație legală care mi-a fost impusă; și/sau
 • consimțământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire la serviciile / produsele oferite de mine.

6. Cum și cui divulg datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vvând datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul website-ului meu, doar un număr limitat de persoane au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Aceste persoane sunt supuse unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Persoanele respective au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai conform procedurilor de lucru specifice și în legătură cu responsabilitățile stabilite de mine.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor mele legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizorilor de servicii care îmi oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic, pentru suport IT și de securitate;
 • furnizorilor de servicii de analiză și de motoare de căutare care mă ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-ului meu.

Pot dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Aș putea partaja date cu caracter personal cu alte persoane similare din România sau din alte țări, în scopul realizării unor interese legale.

Doresc să efectuez o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți și impun acestora să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform prevederilor legale.

7. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care locuiți.

Intenționez să nu transfer datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • prevederi legale și reguli obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal pentru acest website, ale cărui date de contact sunt furnizate mai jos (secțiunea Contact), pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri.

8. Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului 2016/679/UE, aveții o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal. Iată care sunt aceste drepturi:

 • puteți să îmi solicitați să vă confirm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de mine;
 • puteți să îmi solicitați să vă furnizez o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • puteți să îmi solicitați să vă corectez datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • în anumite circumstanțe, aveți dreptul să îmi solicitați să șterg datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • puteți, în baza dreptului la portabilitate, să îmi cereți să transfer o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități;
 • aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri);
 • în cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră;
 • în cazul în care prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece am un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări;
 • aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe;
 • aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro..

Pentru exercitarea oricărui drept din cele de mai sus, mă poți contacta pentru detalii la admin@sandupalantin.ro.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că am motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să îmi oferiți alte detalii care să mă ajute să răspund cererii dumneavoastră. Nu voi percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rog să mă să mă contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sper că pot răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

9. Cât timp păstrez datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționez să păstrez datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica mea privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a-mi exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul utilizatorilor de aplicații, voi păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicația mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii mele privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrez datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rog să mă contactați la adresa admin@sandupalantin.ro. Vă rrog să aveți în vedere că pot prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.
În cazul în care prelucrez datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, voi înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii mele de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor mele legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

10. Securitatea datelor

Păstrez datele dumneavoastră pe serverele mele și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi). Folosesc măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-ului nostru. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși voi face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu pot garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primesc datele dumneavoastră, voi folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedic accesul neautorizat.

11. Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectez cu bună știință pe website-ul meu date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi mi-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să mă informeze imediat. În cazul în care descopăr că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani mi-a furnizat date cu caracter personal, voi distruge aceste informații de pe serverele mele imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către mine a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

12. Widgeturi de comunicare socială

Website-ul meu poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

13. Legături (link-uri) către alte website-uri

Website-ul meu poate furniza legături (link-uri) către website-uri pe care nu le controlez. După ce faceți clic pe o legătură a unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu sunt responsabil pentru politicile și practicile altor instituții / companii. Nu controlez și nu îmi asum nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

14. informații despre cookies

În conformitate cu Directiva „e-Confidențialitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 și cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum:
  • limba în care este vizualizat un site;
  • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
  • păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coșului de cumpărături”;
  • accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „Înainte” și „Înapoi”.
 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web, pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex.: în momentul logării / delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizator) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți / furnizori (ex.: news-box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: facebook.com, twitter.com, etc.

Cum sunt folosite cookie-urile de către website

O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • creșterea performanței website-ului;
 • analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrare a utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe website, așa încât nu mai este nevoie de reglarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple:

 • setările volumului pentru video player;
 • viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un website, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă vizitatorul a mai vizitat respectivul website până în acel moment. Browserul va spune daca există acest cookie, iar dacă nu, web-serverul va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează website-ul (cât de des o fac). Atâta timp cât utilizatorul nu este înregistrat pe website, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Daca utilizatorul este înregistrat se pot ști detaliile furnizate de acesta, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Conditii, Politica de confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un software care stabilește din ce țară provine utilizatorul. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – ex. chiar și atunci când utilizatorul se află pe o pagină în limba română sau în altă limbă, va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci cand utilizatorul se înregistrează pe un website, web-serverul generează un cookie care îl anunță dacă este deja înregistrat sau nu. Web-serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care utilizatorul este înregistrat și dacă are permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, permite să se asocieze orice comentariu pe care utilizatorul îl postează pe website cu username-ul utilizatorului. Dacă nu este selectat „Păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când se va închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a particulariza o aplicație. Datorita modului de utilizare, website-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un website, acea rețea socială va înregistra activitatea utilizatorului, nu website-ul pe care se află butonul.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstreaza informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul, până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante, care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet, de exemplu:

 • setările limbii în care se dorește accesarea unui site;
 • păstrarea unui utilizator logat în contul de webmail;
 • securitatea online banking;
 • păstrarea produselor în coșul de cumpărături.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele utilizatorului, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, website-uri distractive și servicii de turism;
 • oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințelor de limba (ex.: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română);
 • reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Deținătorii website-urilor derulează aceste analize pentru a perfecționa website-urile, în beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi, totuși, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse, în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidențialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile.

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex.: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică reglaje greșite ale cookie-urilor pe webservere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important ca utilizatorii să fie atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv cele mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără grijă, însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • particularizați-vă reglajele browserului, în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor;
 • dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți regla termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;
 • dacă partajați accesul la calculator, puteți lua în considerare reglarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul; aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare, la închiderea sesiunii de navigare;
 • instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri; astfel, împiedică browserul de a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos;
 • asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat; multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate, dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate, astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online. Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistrat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.

Aceste reglaje se găsesc, de regulă, în meniurile (butoanele) „Opțiuni”, „Reglaje” sau „Preferințe” ale browserului.

15. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal de pe acest website printr-un e-mail transmis la adresa admin@sandupalantin.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat, numere de asigurare socială sau informații legate de conturi bancare) atunci când mă contactați.

***

Ultima actualizare: 20 martie 2020

Pot actualiza această pagină din când în când și vă voi notifica orice modificare prin postarea noii variante pe website-ul meu. În cazul în care mi-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și m-ați autorizat să vă contactez, vă voi anunța dacă modific această Politică de confidențialitate în mod substanțial.

Vă rog să consultați această pagină periodic pentru orice modificări.

Comodo SSL
RSS
Follow by Email